Játék és mozgás

WP_20150519_005A gyermekkorban a legfontosabb tevékenység a játék, amely elengedhetetlen része a megfelelő fejlődésüknek. Ebben az életkorban a különböző játéktevékenységek és eszközök megismerése és rendeltetésszerű használatának megtanítása. A játékok egyszerű szabályainak megismertetése, elsajátíttatása és ezek betartása és betartattatása. A játékok kiválasztásánál a balesetveszély elkerülése fontos szempont volt. Lekerekített, nagyméretű, kevésbé törékeny, főleg természetes alapanyagból készült játékeszközöket választottunk.

A kisgyermekek számára nagyon fontos a mindennapi mozgás, mert ezáltal fejlődik a személyiségük, mozgáskoordinációjuk, térészlelésük. Nagyon fontos számunkra, hogy mindig az évszaknak megfelelő mozgástevékenységeket tudjuk biztosítani a gyermekek számára. A gyerekkuckó biztonságos és nyugodt környezete – hely és nevelőváltozás nélkül – biztosítja a vízben való mozgás örömének játékos megismerését és az úszás alapjainak megsajátítását. A nevelő több évtizedes tapasztalattal rendelkezik az úszásoktatás terén. Rossz idő esetén mozgásfejlesztő feladatsort végzünk a gyermekekkel, különböző terápiás eszközök használatával.

logo