Nevelési elveink

Érzelmi- Értelmi nevelés

kope slider 04A gyermekek 1,5-3 éves korában történő érzelmi fejlődésére nagy hatással van az őket körülvevő társas közeg. Szűkebb környezetükben lévő személyek fontos szerepet töltenek be a gyermekek személyiségfejlődésében. Ezért nagy felelősséget jelent a nevelők számára a kisgyermek gondozása és nevelése. Kisgyermekkorban az érzelmeknek nagyon fontos szerepe van és alkalmanként meglehetősen szélsőségesek. Az ebből adódó gyermekreakciókat határozott és következetes nevelői hozzáállással kezelhetjük hatékonyan.

A korai gyermekkorban nagyon fontos, hogy elfogadó, szeretetteljes, harmonikus kapcsolat alakuljon ki a gyermek és az őt gondozó felnőtt között.   A nevelőhöz való kötődés segíti a kisgyermeket a társas kapcsolatok kialakításában.

A kisgyermekeket ebben az életkorban nem direkt „tanítással” segítjük, hanem az értelmi képességek (észlelés, érzékelés, emlékezet, kommunikációs folyamatok) fejlesztése játékba ágyazottan, spontán módon zajlik. A játékok kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy életkori sajátosságaiknak, készségeiknek és képességeiknek fejlesztésére szolgáljanak. A gyermekek játékos és mozgásos nevelése szerves részét képezi programunknak. Az értelmi nevelést kiválóan fejlesztik a mozgással kísért mondókák, kiolvasók, rímes versikék melyek rendszeresen jelen vannak a gyermekek életében. A rajzolás, gyurmázás, festés már ebben a korai életkorban is nagy örömet okoz és egyben nagyon fontos a finom motorika fejlődésében is.

logo